Sídlo spoločnosti:

 

TRIANGULUM, s.r.o.

Slovenská 69

080 01 Prešov

mobil: 0918 528 326

email: presov@triangulum.sk

web: www.triangulum.sk
 

Fakturačné údaje:


TRIANGULUM, s.r.o.

Slovenská 69

080 01 Prešov

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka číslo: 49717/B

IČO: 43846556
DIČ: 2022515627
IČ DPH: SK2022515627
č.ú.: 262 615 2187/1100

IBAN: SK3411000000002626152187

banka: Tatra banka, a.s.